ring direkt på

RUT-avdrag

Hur funkar det?

RUT-avdrag på 50% av arbetskostnaden gäller för både trädfällning och stubbfräsning. Men det finns en del saker man måste tänka på!

  • Arbetet ska utföras på tomten där bostaden står, RUT-avdrag gäller inte på skogsmark eller gemensamma ytor i en samfällighet.
  • RUT-avdrag gäller för att fälla och beskära träd, arbete inför bortforsling, kapa och stapla ved och återställa mark efter att ett träd har fällts.
  • Däremot gäller inte RUT-avdraget för exempelvis rådgivning och bedömning av trädstatus (hur välmående ett träd är).

För fullständig information och regler hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.